زنجیرەکان

305
Omar: 1×30 Omar ( 1 x 30 )

تاعون، ڕزگارکردنی میسر، مردنی عومەر

Aug. 18, 2012
Omar: 1×23 Omar ( 1 x 23 )

(جەنگی یەرمووک دژی ڕۆم (بیزەنتینیە

Aug. 11, 2012
Omar: 1×18 Omar ( 1 x 18 )

خەلافەتی ئەبوو بەکر، جەنگ دژی ئەوانی زەکات نادەن

Aug. 06, 2012